โปรแกรมแลกเปลี่ยน

     โปรแกรมค่ายฝึกอบรมของเราเป็นโครงการร่วมมือกับทีมและสโมสรต่าง ๆ ระดับสากล โดยได้รับการยอมรับ และเดินทางเข้าร่วมการฝึกอบรบรมทักษะด้านกีฬายิมนาสติก เพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมสำหรับนักกีฬาที่มุ่งพัฒนาทักษะและแข่งขันในระดับสากล โดยโปรแกรมนี้เราสามารถทำงานร่วมกับทีมอย่างใกล้ชิดและออกแบบตารางโปรแกรมที่ตอบสนองความต้องการและเป้าหมายที่ทีมและสโมสรต่าง ๆ ต้องการ
     หากทางสโมสรใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด @ThaiCanadian