Preschoolers (3:1)

Preschoolers (3:1)

คอร์สเรียนว่ายน้ำสำหรับเด็ก 3 – 5 ปีโดยไม่มีผู้ปกครองลงว่ายน้ำด้วย สอนให้เด็กสามารถว่ายน้ำด้วยตัวเอง เริ่มจากระดับที่ยืนถึงในสระว่ายน้ำ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เด็กและสามารถทำกิจกรรมว่ายน้ำเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆ ในช่วงวัยเดียวกัน ฝึกการลอยตัว การดำน้ำ การทรงตัว ความสัมพันธ์ของท่าว่าย ฝึกทักษะการใช้แขน ขา และการหายใจ ฝึกทักษาว่ายน้ำเบื้องตัน ฝึกการพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

Course Information

โปรแกรมสำหรับ

เรียนครั้งละ