Rhythmic

Rhythmic

ยิมนาสติกลีลาเป็นกีฬาที่แสดงประกอบดนตรีนักยิมนาสติกทำกิจกรรมบนพื้นด้วยอุปกรณ์ 5 ชนิด ห่วง , บอล , คฑา , ริบบิ้น และเชือก เป็นกีฬาที่ผสมผสานองค์ประกอบของยิมนาสติก การเต้นรำ นักยิมนาสติกต้องแข็งแกร่งยืดหยุ่นคล่องตัวคล่องแคล่ว ยิมนาสติกลีลาเป็นกีฬาสำหรับผู้หญิงอย่างเดียว การเรียนยิมนาสติกลีลา จะช่วยเสริมบุคลิกภาพ เพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกาย ช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้กับร่างกาย ช่วยเสริมสร้างทักษาะการทรงตัวเป็นการพัฒนาทักษะทางกายภาพในหลากหลายด้าน อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มจะทำให้เด็กมีความสนุกสนาน รู้จักการเข้าสังคม มีระเบียบวินัย และมีน้ำใจ

Course Information

โปรแกรมสำหรับ

เรียนครั้งละ