Elite Team

Elite Team

Elite Team เป็นคลาสเพื่อพัฒนาทักษะกีฬายิมนาสติกให้สูงขึ้นเพิ่มความแข็งแรง ความสวยงาม ความคล่องแคล่ว และการทำงานประสานกันของร่างกาย ฝึกการแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้ประสาทและกล้ามเนื้อทำงานสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ และการเคลื่อนไหวเหล่านั้นจะทำให้ร่างกายเกิดพัฒนาการด้านสมรรถภาพทางกายเป็นหลัก นักกีฬาที่เข้ามาในกลุ่มจะได้รับการฝึกสอนเหมือนระดับนักกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ นักกีฬาที่เรียนคลาสนี้ต้องผ่านการพิจรณาจากโค้ชผู้สอนเท่านั้น สอนโดย อดีตโค้ชทีมชาติ และ อดีตนักกีฬาทีมชาติ

Course Information

โปรแกรมสำหรับ

เรียนครั้งละ