School ECA Programs

     ไทย เคเนเดียน คอมมิวนิตี้ สปอร์ต เราจัดตั้งในนามโรงเรียนพัฒนาการกีฬา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันเรามีสมาชิกยิมนาสติกและว่ายน้ำมากกว่า 2,000คน จากทั้งหมดกว่า 90โรงเรียน เป้าหมายเริ่มแรกของเราคือการสร้างทักษะพื้นฐานด้านกีฬาที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการตั้งแต่เล็กจนโต
     ทางเราได้พัฒนาโปรแกรมและหลักสูตรการเรียนการสอนยิมนาสติกมาจนถึงปัจจุบัน จนเรามีความมั่นใจในคุณภาพหลักสูตรและทีมครูผู้สอน และเนื่องจากเราเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียนในการเพิ่มทางเลือกให้แก่เด็กๆได้มีโอกาสได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการเรียนยิมนาสติกในโรงเรียน
     TCCS มีทีมจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสำหรับโปรแกรมยิมนาสติกหลังเลิกเรียน (ECA programs) โดยทีมผู้สอนของเราได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในประเทศไทยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 และหลักสูตรการเรียนการสอนจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับเด็กๆในแต่ละโรงเรียน
     โรงเรียนนานาชาติที่ให้ความไว้วางใจเราเค้าไปจัดการดูแลโปรแกรมยิมนาสติกหลังเลิกเรียน (ECA programs) ได้แก่ King's College International School Bangkok, Wellington College International School Bangkok, Shrewsbury International School (City Campus), St.Andrews International School (Dusit Campus), St.Andrews International School (Sathorn Campus), The American School of Bangkok and Bangkok International Preparatory and Secondary School.
     นอกเหนือไปจากการจัดทีมผู้สอนเข้าสอนในโปรแกรมยิมนาสติกหลังเลิกเรียน (ECA programs) ในโรงเรียนนานาชาติแล้ว เรายังมีทีมงานออกแบบโรงยิม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ยิมนาสติกสำหรับเด็กเล็ก ไปจนถึงอุปกรณ์ยิมนาสติกระดับสากล เพื่อให้น้องๆได้ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับช่วงอายุ และมีโอกาศต่อยอดไปในระดับสากล
     ทาง TCCS ยังมีทีมออกแบบและตัดเย็บชุดยิมนาสติกประจำโรงเรียนสำหรับใช้ซ้อมและใช้แข่งขันให้กับโรงเรียนนานาชาติและคลับในต่างประเทศ