ทัศนศึกษา (Field Trip)

     ไทยแคนนาเดียนของเรารับจัดทัศนศึกษา กิจกรรมนอกสถานที่ตามความต้องการของทางโรงเรียนที่สนใจพานักเรียนมาร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ผ่านประสบการณ์ที่สนุกสนานของยิมนาสติก นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานอย่างไม่มีขีดจำกัดและได้รับแนวทางการสนับสนุนให้ก้าวออกจากขอบเขตเพื่อให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆของพวกเขา ผู้ที่มาทัศนศึกษานอกสถานที่ด้วยความสนุกสนาน และจิตใจที่แจ่มใสแข็งแรงขึ้น
     หากทางโรงเรียนใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด @ThaiCanadian