จัดเลี้ยงวันเกิด

     ทางไทยแคนนาเดียนมีบริการจัดเลี้ยงวันเกิดสำหรับสมาชิก และผู้ไม่เป็นสมาชิกที่หาสถานที่จัดงานวันเกิดชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมยิมนาสติกเพื่อความสนุกสนาน พร้อมเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรง โดยทางไทยแคนนาเดียน จัดเตรียมครูและสถานที่สำหรับกิจกรรมยิมนาสติก พร้อมทั้งโต๊ะและเก้าอี้สำหรับให้น้องๆเพื่อนๆผู้ปกครองร่วมรับประทานอาหารว่างและเป่าเค้กร่วมกัน
     สิ่งที่ทางไทยแคนนาเดียนจัดหาไว้ให้มี ดังนี้
     - สถานที่และครู สำหรับกิจกรรมยิมนาสติก 1 – 1.5 ชม.
     - โต๊ะและเก้าอี้ ในห้องกิจกรรม สำหรับน้องๆร่วมรับประทานอาหารว่างและเป่าเค้ก 45 นาที (ทั้งนี้ผู้ปกครองเป็นฝ่ายจัดหาอาหารว่างและเค้ก รวมถึงอุปกรณ์สำหรับรับประทานมาเอง)
     - ไทยแคนนาเดียนจัดทำการ์ดวันเกิดขนาด A5 พร้อมแผนที่ ให้น้องเจ้าของวันเกิดไปแจกเพื่อน
     - สำหรับสมาชิกไทยแคนนาเดียนได้รับส่วนลด 10%
     หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด @ThaiCanadian