Bambi Games Invitational Meet (Bambi Games)

     การแข่งขันยิมนาสติกแบมบี้ เกมส์ เป็นการแข่งขันยิมนามติกสำหรับรุ่นเด็กเล็กในวัย 3-8ขวบ ที่เปิดกว้างให้น้องๆได้มีโอกาศเข้าร่วมสนุกในการแข่งขัน แสดงความสามารถ รวมถึงเสริมสร้างความมั่นใจ เพราะเราเชื่อว่า การเสริมสร้างแนวคิดเชิงบวก การสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ตัวน้องๆ จะเป็นผลดีกับเค้าในอนาคต ดังนั้น น้องๆทุกคนที่เข้าร่วมในการแข่งขันแบมบี้ เกมส์ นี้ หลังจบการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศและเหรียญรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Event information

Start date

event duration

event venue

Thai Canadian Community Sports, Bangkaen, Bangkok, Thailand.

contact