ตารางการสอนว่ายน้ำ @ TCCS

ตารางการสอนว่ายน้ำ

Swimming Class Schedule

Program
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN

Swim Preschool

(unparented)   

45 Min.

  16.00    

12.00

12.00

Swim Kids  

(60 Min.)
     

17.00

11.00

13.00

14.00

15.00

11.00

14.00

15:00

 

 
ไทยเคเนเดียน คอมมิวนิตี้ สปอร์ต
Phone: 662-508-2002, Fax: 662-508-2167
E-mail: adm_tccs@hotmail.com
Gymnastics is fun @ TCCS