โปรแกรม Parent & Tot

Parent &Tot

ปรแกรมสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1.5 ปี ถึง 3 ปี

     เป็นกิจกรรมทางด้านร่างกายที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 1.5 ปี ถึง 3 ปี เด็กก่อนวัยเรียน,เด็กอนุบาล(โดยโปรแกรมนี้จะต้องมีผู้ปกครองเข้า ร่วมเล่นด้วย โปรแกรมนี้จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะทางด้านสังคมทำให้เกิดความ มั่นใจในตัวเองตลอดจนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวที่ดีซึ่งจะ ใช้ดนตรี เกมส์กาลเล่นต่าง ๆ ที่สนุกสนานซึ่งทำให้โปรแกรมนี้เป็นที่ชื่นชอบ ทั้งเด็กและผู้ปกครอง

 

 
ไทยเคเนเดียน คอมมิวนิตี้ สปอร์ต
Phone: 662-508-2002, Fax: 662-508-2167

E-mail: adm_tccs@hotmail.com
Gymnastics is fun @ TCCS