ข่าวจาก TCCS

คลาสเปิดใหม่

สมาชิกคลาส Parent & Tot และ Kinder Gym

สามารถพาเพื่อนมาทดลองเรียนได้ 2 ครั้ง

หรือน้อง ๆ ที่สนใจก็สามารถทดลองเรียนได้ 2 ครั้ง

เฉพาะคลาส (วันอังคาร ถึง วันศุกร์ เท่านั้น)

พิเศษเริ่ม ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2554

 

 
ไทยเคเนเดียน คอมมิวนิตี้ สปอร์ต
Phone: 662-508-2002, Fax: 662-508-2167

E-mail: adm_tccs@hotmail.com
Gymnastics is fun @ TCCS