โปรแกรม Kindergym

Kindergym

โปรแกรมสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี
   เด็กจะได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬาิยิมนาสติกตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงเด็กที่เรียนในโปรแกรมนี้ จะได้ใช้อุปกรณ์มาตราฐานระดับเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอดจนอุปกรณ์พิเศษของทางโปรแกรม อาทิเช่น Tumble Track, Trampolines และสระ ฟองน้ำ

 

 

 
ไทยเคเนเดียน คอมมิวนิตี้ สปอร์ต
Phone: 662-508-2002, Fax: 662-508-2167
E-mail: adm_tccs@hotmail.com
Gymnastics is fun @ TCCS