ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก

ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก

     กีฬายิมนาสติกเป็นกีฬาที่มุ่งเน้นทั้งความสนุกสนานและความปลอดภัยตลอดจนพัฒนาศักยภาพทางร่างกายของเด็กในทุกช่วงอายุยิิมนาสติกทำให้ร่างกายแข็งแรงมีความยืดหยุ่นซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้เด็กพัฒนาไปเป็นนักกีฬาได้หรือแม้ว่าต่อไปเด็ก ๆ จะเลือกที่จะเป็นนักยิมนาสติกหรือไม่ก็ตาม แต่การเล่นยิมนาสติกจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะปรับไปสู่การเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ ต่อไป

 

 

 
ไทยเคเนเดียน คอมมิวนิตี้ สปอร์ต
Phone: 662-508-2002, Fax: 662-508-2167
E-mail: adm_tccs@hotmail.com
Gymnastics is fun @ TCCS