เกี่ยวกับ TCCS

Who we are

วิสัยทัศน์

           TCCSเป็นศูนย์การเรียนรู้พิเศษด้านการเคลื่อนไหวร่างกายโดยเน้นกิจกรรมกีฬายิมนาสติกสำหรับเด็กจุดมุ่งหมายของเราคือการปลูกฝังความรักในการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและกีฬายิมนาสติกที่ท้าทายความสามารถและกิจกรรมที่ี่มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยเราทำการสอนยิมนาสติกควบคู่ไปกับกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กอายุตั้งแต่ 1.5 ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ ท่านสมาชิกสามารถร่วมสนุกกับชั้นเรียนต่างๆ ได้เช่นการเข้าแคมป์ ปาร์ตี้วันเกิดและการจัดงานพบปะสังสรรค์ในโอกาสพิเศษต่างๆ

ปรัชญาของเรา

           โครงการจัดอบรมผู้ชำนาญการสอนทักษะทางด้านร่างกายแห่งชาติในประเทศแคนาดาโดยได้กำหนดไว้ว่าเด็ก ๆ ที่ เข้าร่วมชั้นเรียนยิมนาสติกควรจะได้รับสิ่งเหล่านี้คือ ความสนุกสนาน,สมรรถภาพทางร่างกายที่เพิ่มขึ้น และรู้หลักพื้นฐานของวิชายิมนาสติกนโยบายนี้จึงเสมือนหลักพื้นฐานของทุกๆ  โปรแกรมการเรียนการสอนที่ี่ TCCS ส่วนนโยบายเพิ่มเติมจากหลักพื้นฐานของเราคือเราเชื่อว่าสมาชิกที่เข้าที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนนั้นมีความหมายอย่างมากต่อเราเราจึงให้ความสำคัญต่อความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ความสามารถตามความต้องการของแต่ละบุคคลเรามีความตั้งใจจริงที่จะจัดให้เป็นการเรียนรู้คู่กับความปลอดภัย การดูแลเอาใจใส่ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง  และร่วมสร้างความสำเร็จในการเรียนรู้แก่เด็กทุกคนเราเชื่อว่าการ เรียนการสอนที่สร้างสรรค์ และการให้ความสำคัญกับผู้เรียนจะทำให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณค่า

ขนาดของชั้นเรียน

           เราเน้นชั้นเรียนขนาดเล็กเพื่อเด็กทุกคนจะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่จากครูผู้สอนและมีโอกาสสัมผัสอุปกรณ์มากเท่าที่เด็กๆพึงจะได้

หลักสูตร

           การเรียนการสอนของเรามุ่งเน้นให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกในแต่ละชั้นเรียนจะมีการเตรียมความพร้อม เพื่อการเรียนรู้ในระดับที่ต้องใช้ทักษะเพิ่มขึ้นเด็กจะเรียนรู้วิธีข้ามผ่านอุปกรณ์กีดขวางและอุปกรณ์อื่นๆ อุปกรณ์ที่มีสีสันสะดุดช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กและทำให้เกิดความเพลิดเพลินควบคู่ไปกับการเรียนรู้

สถานที่เรียน

           โรงยิมขนาด 1,200 ตารางเมตร พื้นห้องและผนังบุด้วยเบาะที่มีความปลอดภัยส่วนอุปกรณ์ยิมนาสติกเราใช้อุปกรณ์ระดับเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิคและมีอุปกรณ์ พิเศษสำหรับเด็กเล็ก อาทิ แทรมโพลีนและบ่อฟองน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 
 
ไทยเคเนเดียน คอมมิวนิตี้ สปอร์ต
Phone: 662-508-2002, Fax: 662-508-2167
E-mail: adm_tccs@hotmail.com
Gymnastics is fun @ TCCS