Competitive Group

Competitive Group

All Stars, Intermediate และ Mini Advanced เป็นโปรแกรมสำหรับสมาชิกที่ต้องการฝึกทักษะของยิมนาสติกเป็นพิเศษ ที่ต้องการเป็นนักกีฬา หรืิอนำไปใช้ในการแข่่งขัน กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นถึงระดับการเรียนตามช่วงอายุไปจนถึงระดับการแข่งขัน

 

 
ไทยเคเนเดียน คอมมิวนิตี้ สปอร์ต
Phone: 662-508-2002, Fax: 662-508-2167
E-mail: adm_tccs@hotmail.com
Gymnastics is fun @ TCCS